2010. október 3., vasárnap

Romsics: Magyarország története a XX. században. Külpolitika, hadsereg, revízió

1. fr, len-ro, német, cseh, jug felé kapcskeresési próbálkozások à 23tól „megbékélés és beilleszkedés” polja

1.1. népszövi felvétel, Hab trónfosztás, határelfogadás.

1.2. ’20s2től revizionistabarátabb kül- és belpoli helyzet à közeledés Lenohoz, Authoz.

1.1.1. Rothermere: köz-eui béke határrevíz nélkül nem tartható fenn hosszú távon; visszacsatolandó magyar lakosság. Magyar fogadtatás: ßtúl kevés.

2.1.1. A revíziónak (minden oldal szt) békés eszközökkel kell megvalós. Elméletben. (à gyak: győztes, majd vesztes országok is fegyverkeznek. Magy sereg kis létszámú, korszerűtlen, hiányosan felszerelt à fejlesztendő à Werth Henrik.)

1.3. VV után német radikalizálódás.

2. Revízió

2.1. Revíz gondolat vez: 1933ig Mussolini. Vitákat addig kell rendezni, amíg békésen lehet még.

2.2. Antikomintern Paktum = (Berlin-Róma) + (Berlin-Tokió) = 1936

1.2.1. Némo: Mo támogatása a csehszlovákiai revíziós igényekben

2.2.1. à győri program. (De 1938ban Mo nem vállalta a Szlo+Cseho elleni agent provocateur-szerepet.)

2.3. I. bécsi döntés, 38nov

1.2.1. 12.000km^2, 1mfő Szlo-tól

2.2.1. à németbarátság-demonstrálás (Népszövből ki, AKP-ba be à SzU-vali kapcsok mex).

2.4. 1939márc, Kárpalj sereggeli visszafogl. 12.000km^2, 0,7mfő (ebből 75%ruszin)

2.5. Némo Leno-t támadná magy segítséggel, ehelyett TP támogatja a lenkt+befogadja a menekülőket.

2.6. SzU+Némo támogatta a magyar-román határrevízt à 1940aug, II. bécsi döntés

1.2.1. Székelyfd, É-Erd: 43.000km^2, 2,5mfő (ebből ~50% magy, ~1m román) à Horthy népszerűsége csúcsán.

2.2.1. DE nemzetközileg vitatták, 3. zstv meghozandóvá vált, némo-i exportot növelték, német csapatátvonulást Mo-n engedélyezték, Szálasi szabadlábon, 1940nov-ben Mo csatlakozott a 3hatalmi Egyezményhez.

2.7. 1940dec: jug-magy örökbarát szerz à 1941ápr3: TP†, ápr11: támadás.

1.2.1. à Bácska, baranyai háromszög, Muraköz (11.500 km^2, 1,3mfő – ebből magy: 40%).

2.8. 1938-1941: ’20as veszteségek 40%-a vissza (~80.000km^2, ~5,5mfő)

1.2.1. kisebbségek Mo-n: 7,5 román; 5 német; 4 ruszin; 2 szlo.

2.2.1. felekezetek: 55 kat; 20ref; 10grkat; 5 eva, 4 ox.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében