2010. október 3., vasárnap

Romsics: Magyarország története a XX. században. A második világháborúban

1. Némo SzU elleni előkészületei

1.1. Nybarát konzerv, ellenzéki demo: TP-szerű fegyveres semlegesség

1.2. németbarát antibols széljobb, kati vez: Némohoz csatl

1.3. jún22, kompromisszum: dipli kapcsok megszakítása a SzUval.

1.1.1. jún26, Kassa à du hadiállapot + megtorló akciók

2.1.1. 40.000 katona a Donyecig (közben ~4.000 fős veszteség)

1.4. 1942jan: Némo fokozott kati részvétet követelt à 200.000 fő + mo-i németek közül 20.000.

1.1.1. „felszereltség a szovjet szintet sem érte el” à 1943 jan: 40.000†, 35.000sebes, 60.000 fogoly, sok eltűn.

2.1.1. nincs lelkes fogadtatása a SzU elleni harcnak Mo-n

1.5. életkörülmény-romlás (mivel mezgazdt+ipt alárendelték a hadi+német igényeknek). Némo nem azonnal fizetett az exportért à fedezetlen papírpénz-kibocs. à infl

1.1.1. jegyrenc, kpti begyűjtési-elosztási renc, beszolgáltatási renc.

1.6. 1942, 4. zstv (nem birtokolhattak mezgazdi ingatlant, zs felekezet nem bevett, munkaszolg)

1.7. „a hadsereg ill Némo igényei, a növekvő áru- és élelmiszerhiány, és a feketepiac – természetesen megakadályozhatatlan – felvirágzása ellenére a társ életviszonyai nem romlottak olyan mértékben, mint az első vh alatt. Az emberek rosszabbul éltek, az életszínvonaluk csökkt, de az alapellátottság lényegében mindenki számára biztosított volt.” à tüntetések-sztrájkok nem jellemzők. Ha mégis:

1.1.1. Népszava, 1941 karácsony (Szakasits, Kállai, B-Zs, Szekfű)

2.1.1. 1943júl, Demo Polgi Szöv (Rassay, VázsonyiJános)

3.1.1. 1943aug, Szárszó, „harmadik út”: „az angolszász kapit és a szovjet renc, az individualizmus és a kollektivizmus előnyeit kívánja egyesíteni a magyar sajátosságok figybevételével.” (NémethLászló)

4.1.1. 1943, Békepárt (Kádár, Rajk, Kállai)

5.1.1. ellenzéki követelések: Némotóli távolodás + különbéke a szövségesekkel. ’42 márciusa után Horthy véleménye is közeledett ehhez à Bárdossy helyett Kállay.

1.7.5.1.ny-i szövségesekkel kapcs (ha megjelennek Mo terén, szembefordulnak majd a németekkel. Cserébe Mo ragaszkodik visszaszerzett tereihez, regionális irányító szerepéhez. Fegyszüni feltételek: csökkentett gazdi-kati támogatás Némonak, szovjet terekről csapatki)

2. 1943IX-1944VII

2.1. nov, Teherán: normandiai+dél-froi partaszállás à Mo szovjetellenessége miatt nem tárgyalt a SzUval, keleti frontról sem vont vissza sereget.

2.2. német hírszerzés pts infói Kállay kapcskereséseiről à Margaréta terv. Horthy nem írta alá a nyilatkozatot, h magy hívásra érkeztek német csapatok. Németbarát kormányt nevezett ki.

1.2.1. Sztójay Döme: ellenzéki pártok feloszlatása, őrizetbe vételek, állapparát+sereg „kulcspozícióiban nagyarányú tisztogatások”, cenzúra, minden ellenszolg nélküli élelmiszer- és nyersanyag-exp Némoba, 300.000honvéd a keleti frontra. à Mo bombázása áprtól.

2.2.1. sárgacsillag, zárolt üzletek, bizonyos foglalkozásokból-közterekről kizárás, kisebb fejadagok, gettó, táborok (május-július: ~440.000 fő, ebből ~2/3†). Cigány áldozatok: 30-50.000

2.3. nagy ellenállás Mo-n nem volt, mert

1.2.1. hála Hitlernek a területvisszacsatolásokért

2.2.1. Vörös Hadseregtől/szovjet rendszertől való félelem

3.2.1. (akik mégis: Svájc, Svédo, ang kir, am elnök, XII. Pius, Serédi Jusztinián, ref egyh, BI)

3. 1944VIII-XII

3.1. aug23-i román fordulat à Lakatos Géza. Zsk bántatlanságának biztosítása, Gestapo letartóztatottjai közül többek szabadon (B-Zs)

3.2. szept: fegyszüni delegáció Moszkvába

1.3.1. feltételek: 1937 utáni terek kiürítése, szovjetekkeli szembenállás beszüntetése, hadüzenet Némonak. Németek ismét előbb értesültek, mint a lakosság, de Horthy átállási proklamációja még elhangzott a rádióban. Vezérkar nem továbbította a hadparancsot a csapatokhoz.

2.3.1. másnap Horthy visszavonta a proklamációt, kinevezte kormfőnek Szálasit, lemondott à Szálasi áll- és kormfő, nemzetvezető.

3.2.2.1.totális mozgósítás, berlini hadi hozzájárulást növ, fejadagcsökk, új hadosztályok

3.2.2.2.munkaszolgálatosok gyalogmenetben ny-ra hajtása (~200.000főből ~50%†), egyéb megtorlások (B-Zs, KissJános, Tartsay, ..)

4. 1944XII-

4.1. karácsonyra bezárult az ostromgyűrű Bp körül à mind2 sereg vezetője az ostrom mellett döntött.

4.2. „Bp elvesztése után a német hadvezetés még 1 utolsó nagy offenzívát indított Mo terén. A tervezett áttörési vonal a Balaton és a Velencei-tó közt volt; a németek ezen a résen át akartak kijutni a Dunához.” à sikertelenség, márcban a német hadvezetés+nyilasok elmenekültek Mo-ról

1.4.1. mozgatható értékek nyilasok által ki/szovjetek által rekvirálva à nemzeti vagyon ~40%a pusztult.

2.4.1. 14,5m főből 900.000 (6+%) (katonák, zsk, foglyok). Ennél nagyobb veszteség: Leno, SzU.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében