2010. október 2., szombat

Romsics: Magyarország története a XX. században. Társadalmi viszonyok és életkörülmények

1. 1920. lakosság: 8m. várható: 40 év. Halálozási ráta: 1+%. Nem magyar anyanyvűk: 45+%. Kat-50%, ref-14, eva 6-7, izr-5. mezgazdik: 56%, bányászatik: 21%.

2. 1941. lakosság: 9m. várható: 57 év. Halálozási ráta: 0,7%. Nem magyar anyanyvűk: 7%. Kat-65%, ref-21, eva-6-7, izr-5. Mezgazdik: 49%, bányászatik: 25%.

3. A társi hier ~változatlan.

3.1. nagybirtokosok: csökkenő létszám, növő gazdi súly.

3.2. kat egyh birtokvagyona kevesebb, mint felére csökkt.

3.3. középpolg: 9%. Álli vezk, minisztériumi dolgozók, üzletház-tulajok, üzemtulajok, professzionális értelmiségik.

3.4. kispolg: 15%. Kisiparos, kisker, hivatsegéd. Radikalizmusra hajló

1.3.1. ker-zs ellentét

3.5. parság: 55% à 48% (4,5m fő)

1.3.1. törpebirtokok száma jelentősen nőtt.

2.3.1. modernizálódás lassú, de folyamatos

3.3.1. egykézés_

4.3.1. uradalmi cselédek, napszámosok

5.3.1. usai kivánd.

3.6. városi proletariátus: 24% à 29%

1.3.1. legtöbben gyárban/üzemben dolgoztak. Textilip, képzetlen segédmunkások és a női munka szerepe nőtt.

2.3.1. 80-90% részesült biztosításban. ’30s2-től minimálbér, 8munka, fizt szabság

3.7. társmobi lehetőségek: oktatás, VÁROSI munkássággá váló parság, katonaság.

4. Egyéb hasznos számszerűségek

4.1. 1930: Mo házainak 98%-a egyszintes. Válság miatt kevés új nagyjelentőségű épület: vmajori tpl, Baár-Madas, Madách-házak, ltpk, budai villák (bauhaus).

4.2. Bp: villany a lakások 83%-ában. Vez víz: 85%. Gáz: 50%. (országos átlag: 1%!!)

4.3. eui arányú orvos/fő arány Bpn (az ország többi részén 10x több betegre jut 1 orvos).

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében