2010. szeptember 30., csütörtök

Romsics: Magyarország története a XX. században. A trianoni békeszerződés

1. békedeleg: AppA, BI, TP, és még sokan mások

2. béketervezet: Ro-é Erd, K-Tiszántúl, K-Bánság; új délszláv államé Hrv, Szla, Ny-Bánság, Bácska, Muravidék; Csehszlo-é Kárpalj, Felső-Mo.

2.1. amerikai+brit delegáció kedvezőbbet javasolt, majd feladni kényszerült állásptját

2.2. a határokról legkésőbb 19 nyarán döntöttek, a belpol nem befolyásolt.

2.3. szakértők által kidolgozott válaszjegyzék:

1.2.1. vízrajzi és gazdi egység Mo

2.2.1. kerségvédőbástyaság

3.2.1. kultúrfölény

4.2.1. Mo regionális kiegyensúlyozó szerepe

5.2.1. etnika, nyv

6.2.1. Erdélyben legyenek m, ro, német, vegyes autonóm terek, így alakuljon Mo-val társult vagy független állammá.

7.2.1. nemzeti önrendelk elvei szt a vitatott terek hovatartozásáról népszavazzanak

8.2.1. a békefeltételek elfogadhatatlanok.

2.4. App fr, olasz, angol beszéde à kisebb módosítások a határoknál nem teljesen kizártak talán majd

3. békeszerz végleges szövegének átvétele után a delegáció haza+lemondott. Jelentésben javallták az aláírását.

4. A szerződés tartalma:

4.1. Nemzetek Szövetségének alapokmánya

4.2. Mo határai

4.3. Mo kötelezettségei

1.4.1. nem mondhat le függetlenségéről

2.4.1. kisebbségvédelem

3.4.1. tilos az ált hadkötél, seregmaximalizálás

4.4.1. betartató: Katonai Ellenőrző Bizottság

4.4. hadifoglyok

4.5. hábos bűnök

4.6. jóvátétel (1921től 30 évig. Jóvátételi Bizottság rendelkezhet a magy bevételekkel)

5. Pécs-baranyai háromszög + Burgenland ’21 júliusában rendeződik.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében