2010. szeptember 24., péntek

Romsics: Magyarország története a XX. században. A Polgári demokratikus forradalom. A tanácsköztársaság.

1. Magyar Nemzeti Tanács, 181023
1.1. Károlyi-féle Függségi Párt + Orszs Polgi Radik Párt + MSzDP + fővi értelmiség
1.2. zsk ~50%
1.3. elnök Károlyi, programfogalmazó Jászi à 12 pt
1.1.1. háb azonnali befej
2.1.1. független ország
3.1.1. „mélyreható demo refk”
4.1.1. nemzetiségiekkeli megbékélés az orsz teri integritásának megőrzésével.
2. IV.K nem Károlyit kérte fel kormalakításra à mo-i nagyvárosokban tüntetések-sztrájkok (középületfoglalás, diákkiszabadítás, biri címerek eltáv) à Károlyi kinevezése minelnökké.
2.1. „Az átlagember 1918 őszén gyógyírt bajaira nem a vallástól, agrárius konzervativizmustól és az antiszemtől, hm a Demotól remélt.”
2.2. nemzeti tanácsok alakultak országszerte. Vidéken gyakori erőszak éhség-nyomor enyhítésére à alakuló nemzetőrségek vetettek ennek véget.
3. Hasonló események in Prága, Zgb, Bécs, Lemberg; olasz-osztrák fegyszün à Dráva mint demarkációs vonal Hun és Hrv közt.
4. Károlyi-kormány, okt 31: Jászi, Garami, egyéb szocdemek-radikálisok. Kormprogr=12pt.
4.1. külpol:
1.4.1. katonai konvenció kötése a frkkal: erdi, bánsági, bácskai, drávaközi terek kiürítése, magy sereg maximalizálása
2.4.1. román sereg befelé
3.4.1. szlovákokkal tgyalás: határ ~ a nyvi választóvonal. Végül ennél jóval délebbre_
4.4.1. széleskörű jogok németeknek, ruszinoknak
5.4.1. „Károlyi és környe úgy gondolták, h egy szervezett kati ellenállás rontaná Mo esélyeit a békekonferencián.” à önszerveződő ellenállást is kevéssé támogatták.
4.2. bel
1.4.1. IV.K lemondott à tvhozó a kibővített Nemzeti Tanács
2.4.1. 1919jan: Károlyi korm- helyett állfő
3.4.1. fdref: Nagyatádi javaslata:
4.2.3.1.vili+egyhi nagybirtokokat kártalanítás fejében. A tereken kisbirtok, szőlő legyen.
4.2.3.2.örökhaszonbérlés, vagy 50 évig törlesztendő részletre megvehető fdk
4.2.3.3.fdigénylő-összeírás, terkijelölés. Parcellázásra már nem vt idő.
4.4.1. szavjog: 6 éve állpolg, 21f/24n, alfabéta à 50%
5.4.1. egyesülési, gyülekezési szabság
6.4.1. munkanélküli-segély, nemgyerekmunka, béremelés, adóhátralék-elengedés, hazatérő katknak ~végkielégítés. DE a hábvégi nehézségek miatt akadozott a megvalós à alapélelem, gázvillany nehezebben beszerezhető, munkanélküliség, éh, nyomor, infl.
4.3. kult
1.4.1. Ny
2.4.1. Vmarty Akadémia (Ady, Móricz)
3.4.1. NT művészeti szakbiz (RipplR, BabM, KrúGy, MolF, Kassák, Lukács, Kod, Bar, Hubay, Dohnányi)
4.4.1. egyh-áll szét, kat autonómia
4.4. erősödő ellenzékek mind2 oldalról (MOVE, ÉME//NEP//szocdem, KMP. Károlyi-párt felbomlása in jan
4.5. márc, Vix-jegyzék (ro előrenyomulás + semleges zóna) à Károlyi visszautasít à még aznap megegyeztek szocdemek és kommk a hatátvétről.
1.4.1. Forri Kormzótanács
4.5.1.1.tagok: népbiztosok. Külügyi: Kun; tobbit a szocdemek delegálták. Zsk: 70%.
4.5.1.2.végreh: intézőbizottságok. Igszolg: forri tvszékek (laikus munkás-parasztok), nincs fellebb.
2.4.1. váljog: minden 18+, kivéve a kizsákmányolók és a papok. Jelölteket ~mind a MSzP állította. Falvakban nyílt.
3.4.1. Fd a rajta dolgozóé (minden kártér nélkül). Ármaximalizálás. 8 óra munka, segély, lakbércsökk, bérrendezés
4.4.1. iskref: 8 kötelezőingyen, egységesítés, új tkvk. Államosítás, vallokt mex.
5. ellenzék
5.1. Ápr: Bécsben ABC (feladat: Tanközt megdöntése). Vez: BethlenI
5.2. szegedi ellenkormány (kül: Teleki, had: Horthy)
6. támogatók: iparos, bányász, munkás (à bázis=nagyváros)
7. külföldi reakciók
7.1. Párizsi aggodalom, végül csak a román sereg indult meg a Tanközt ellen (többszörös túlerővel). à Tiszántúl elfogl, megtorlások. à csehek, frk, szerbek is beszállnak. à Tanközt toboroz, jó hadvezérek vesznek részt à sikerek Északon à szlo Tanközt kikiáltása.
7.2. békekonf: Mo végleges határainak kijelölése à Kun visszavonul, mert megrendült a belpol.
1.7.1. lázadások in Kalocsa, Bp. Mivel az élelmezési-ellátási gondok továbbra is fennálltak, románok is terjeszkedtek, szabad út nyílt a Szegedről Bp-re tartó sereg előtt à aug1, ForriKT lemondott, mérsékelt szocdem Peidl Gyula lett.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében