2010. december 16., csütörtök

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Olaszország

AZ OLASZ TÁRS TRADICIONÁLIS JELLEGZETESSÉGEI A RISORGIMENTO, A NEMZETI FELTÁM, AZ OLASZ NEMZETÁLL MEGTEREMTÉSÉNEK KORÁBAN

1. Rómbir óta nem egy fej alatti. Városi kult-alapú civilizáció (àfalu alárendelt, lenézett). Délen feud.

2. „A rekatolizáció kezdetétől fogva a kat egyh volt az egyetlen hat, amely törődött a parkkal.” Ita nem volt elmaradott a renesz után sem. De tagolt társ, területileg is.

3. Risorgimento (olasz egységért, osztrák elnyom ellen) 18.2-1848.

4. A bécsi kongresszustól az 1831. évi felkelésig

4.1. Napgyőzők a legitimizmus+konzerv mellett (nem a nemzeti érdekekért) à Ita-ban helyre kell áll a korábbi osztrák befolyást.

Piemonti Kirság

Savoyai-ház

Piemont, Szardínia, Genova

Militarizmus

Lombard-Velencei Kirság

Habsburg

Lombardia, Vel

Pármai-Piacenzai Hcgség

Habsburg (Mária Lujza)

Félmilliós

Modenai Hcgség

Habsgurg (IV.Ferenc)

Nemzeti mozg üldözése, jezsk támog

Toszkán Nagyhcgség

Habsburg (III.Ferdi, II.Lipót)

Olaszok helyzete itt a legjobb

Luccai Hcgség

Arisztokratikus közt

Egyhi Áll

XVI.Gergely, IX.Pius

Konzerv. Nem egybefüggő ter.

Nápolyi Kirság

Spa Bourbonok

4.2. nemzeti mozg: függetlenség+alkosság, kultis-ideológiai motívumok.

1.4.1. felkelés 1820-1ben, Aut leverte à reakció, megtorlás. à 1831-es felkelések a polgság főszerepével. Ifjú Ita-mozg következtetéseket von le.

5. A nemzeti mozg differenciálódása (1831-48)

5.1. Mazzini (radik, republik), Ifjú Ita. Legalitást kereső libk többségben. Római+pápai vezt akartak. Ehhez csak olasz erő, békés vált, katolicizmus.

5.2. radik: Balbo. Konföd, szárd vez. Ehhez Aut ellen fellépne à Cavourral elindítják az Il Risorgimento lapot.

6. Az 1848-9. évi forrk. A Risorgimento romantikus szakasza

6.1. 1.szakasz: 1848jan, palermói felk à ideigl korm (II.Ferdi), alk.

2.6.1. alkmon, Károly Albert is aláírta. Hadüz Autnak.

3.6.1. júl, Custozzánál osztrák győzelem.

6.2. romantikus szakasz: ősz, római forr, pápa menekül. Firenze, Piemont is csatl, de 1849 eleje, Novara, osztrák győzelem à Károly Albert helyett fia, II.VE. à fegyszün.

4.6.1. frk ’49 nyarán elfoglalták Rómát, Velencét, egyebeket.

7. Az Olasz Kirság megteremtése „felülről”; a Risorgimento epikus szakasza

7.1. Hab restauráció megin

5.7.1. Szárd kirság+serege maradt, II.VE és Cavour is. Itt gyülekezhettek a Bécsellenes emigránsok (Kossuthék is). Egyesítés leendő kptjaként kezdenek tekinteni rá.

6.7.1. Cavour: gazdi, közigi modernizálás, „törti jobboldali” elit tömörítése. Cél: egységes Ita, ehhez legyőzendő Aut, eui támogatással.

7.2. Krími háb: Cavour részt vesz. Eredmény: itai tekintélye nő.

AZ OLASZ-OSZTRÁK HÁB. AZ OLASZ KIRSÁG MEGSZÜLETÉSE

8. 1850s2: erődépítés, auttali dipli kapcs megszakítása, III.Nappal találk, szöv kötése à Aut hadüzenetének kiprovokálása.

8.1. ~3x osztrák túlerő, Piemont kitér à időt nyer a frk érkezéséig. +közép-itai állk is csatlak (Tosc, Mod, Pma)

8.2. Magenta, Solferino. Fr győzelem, de III.Nap nem akart erős-egységes Ita-t szomszédul à Villafranca, FJ-fel különbéke.

7.8.1. Auté: Velence. Froé: Lombardia. Közép-Ita államai nem csatlakhatnak Piemonthoz. à Cavour lemond.

8.8.1. Közép-Ita államai más néven egyesültek, majd csatlakoztak Piemonthoz. 1860.III.25. Olasz Királyság.

8.3. Cavour: nemzetközi elismertetés+konszolid a legfontosabb. Demokraták: pápai uralom felszámolása, állforma kitalálása a legfontosabb.

9.8.1. Demo vezér: Garibaldi. Tengerész, 4849-es hadvezér, utána usai-perui emigr, paraszti életmód. II.VE nem fogadja el szolgálatait à szabadcsapat.

9. Garibaldi és a „Mille”, D-Olo egyesítése az ország többi részével

9.1. 1860, 1000+ önkéntessel Genovából gőzhajón fölszabná dél-olasz honfitársait. à Palermo, Milazzo, Calabria, Nápoly túlerőtőli elfogl.

9.2. Náp után Cavournak nem volt G-re szüksége többet à IX. Pius védelmére kelt (területszerzés reményében is).

9.3. G és II.VE találk, kir megköszönte, hazaküldte. 1861, D-Olo csatlak. Parlament, II.VE Olo királya. Cavour meghal.

10. A Risorgimento befejező szakasza (1866, 1870-1)

10.1. Gari Rómát+Velencét is elfoglalná, de feltartóztatták

10.2. 1866, prs-osztrák összecsapás à Bismarckkal szerz Aut kétfrontos megszorongatásáról. à Königgrätz à Olo-é Velence, Főv Torinóból Firenzébe.

10.3. 1870, fr-pr háb alatt frktól könnyen foglalt Róma. Kir beköltözött, Pius megtiltotta a hívőknek a poli életbeni részvételt. 1871.VI.2.

10.4. „Fényes győzelem volt ez, hiszen az olaszok kivívták függetlenségüket, a belpolban pedig a lib intézmények és eszmék győzedelmeskedtek.”

10.10.1. gyengeségek: baloldal kirekesztése à sokan eltávolodtak. Régi fejk befolyása nem szűnt (àpark, tömegek őket támogatták) Ismét szakadék az elit és a nép közt.

OLASZORSZÁG 1871-1900 KÖZÖTT

11. Gazd és társ: 1860s: ~20m lakos. Sok par, rossz körülmények. Malária-kolera délen, angolkór északon. Sok kül nyvjárás, 80%+ analf (de alkotó értelmiség: Manzoni, De Sanctis, Verdi)

12. A Törti Jobboldal kormányzása

12.1. szabadelvű katolikusok felülről modernizálnak. Jogi-álltudi ismeretek, szigorú ercsk.

12.2. ellenzék: demo+szoci bal, konzervb katk.

12.3. nincs váljognöv, 2%.

12.4. decentr közig, kevés álli beavatk terve, de az olasz körülmények miatt prefektusok, bürok. Kis önkormányzatiság. Polgjog csak a polgságnak.

12.5. infrastruktnöv, köt+ingy okt. magas adók.

12.6. dél-olasz banditizmus felszám.

13. A Törti Baloldal kormzása. A Depretis-éra (1876-87)

13.1. 1870s: jelentőségnöv. Képvk: polgk, ercsi-kultis színvonalcsökkel.

13.2. Depretis: transzformizmus (többség biztosításához az ellenzékiek szavazatai megvásárolhatók. Elvileg kompromisszum, gyakilag korrupció).

13.3. szabságból mindenkinek részesülnie kell.

13.4. közokt à analfcsökk. Váljognöv (500%)

13.5. népnöv, infrastrukt, városrendezés

13.6. 1880s válságjelenségei: ktsgvetési hiány, ipmegtorp, expcsökk.

11.13.1. munkásszervek, szaxervek, kat egyesületek, szövetkezetek, népbankok É-Olo-ban

12.13.1. emigr (amerika)

14. A Crispi-korszak és a századvégi válság

14.1. 1887-

14.2. korrupt, munkáselnyomó, ellenzékelnyomó. Újság propra használója.

14.3. új btk, halálbünt mex

14.4. hitel+bankélet újraszabály

14.5. Carrara+Szic, bányászok+mezgazdi munkások szoci+poli követelései à elfojtásuk.

14.6. gyarmatok: K-Afr (Eritrea, Szomália). Etiópiánál bukta à Crispi is à baloldalé is.

14.7. III.VE, 1900-46. Demo szabjogok mellett. Minelnök Giolitti.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében