2013. március 1., péntek

A történelemtanítás gyakorlata II. 27.

Tanmenet = óraszám + alaptevékenység. (eszköz változó lehet évenként, ezért fölösleges beleírni.)
Amire jó: ha x év x hónapjában vagyunk, hol tartok a tervhez képest? (és hogy hozhatom be a lemaradást?)

Óravázlat

Szempont a könnyen kezelhetőség (pl A4, csak egyik oldal, betűméret..) és a megfelelő tagolás (egy pillantást rávetve máris tudjuk, hol tartunk).

Elkészítés módja:
1.: a tkv vonatkozó részének átolvasása (nyomdahibák után tapogatózás és tudásfrissítés)
2.: saját gondolatmenet és a tankönyvi gondolatmenet összevetése (a saját fontosabb)
3.: óravázlat-írás


 • - általános hiba az 1. és 3. pont egyszerrei alkalmazása
 • - formai jegyek: táblázatos vagy másmilyen
 • - tartalmi jegyek:


  •  tematikus egységek (=vázlatpontok) megnevezése, azon belüli esetleges résztémáké is. A gondolatmenet rögzítése.
  • ezekhez tartozó tényinformációk feltüntetése (évszám, fogalom, helynév, név - a legtriviálisabbaké is, rövidzárlatot elkerülendő)
  • technikai infók (oldalszám, eszközök)
  • módszertani infók, munkamódszer. pl csoportmunka, ehhez: hány fős, hány db, milyen alapon szerveződő, milyen feladatot megoldandó.
4.: gyengéink átgondolása (pl ha nehezen tudok nyitott végű kérdést feltenni, előre megfogalmazhatok kérdéseket)
5.: az idő. (formátum: nem tevékenységenként x perc, hanem az óra x. és y. perce között)
6.: esetleges időfelesleg kitöltésére alkalmas tevékenységek felsorolása (kérdésfeltevés az órával kapcsolatban, következő óra belengetése, de leginkább: bájos anekdota mesélése, ami nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de itt mégis belefér)

Óratípusok
1.: új ismeretet feldolgozó

 • tankönyvi lecke tanítása
 • forráselemzés
  • félévente 1-3 óra szükséges, amikor más nem történik
  • pl hosszabb forrást nem elég töredékeiben ismerni (Hamurappi, Aranybulla), önálló tevékenykedtetés
  • forrás megválasztása: mire jó, hova akarok általa eljutni, mikor tanítandó az anyagon belül (Augustus-önélet, Rákóczi-kiáltvány)


Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében