2011. október 29., szombat

2011. október 26., Magyarország 1944-1990

1. a főbb csomópontok 1949ig
1.1. 1947feb5, Kovács Béla (FKGP) elhurcolása 8 év GULAGra
1.2. 1947máj31, Nagy Ferenc minelnök elleni puccs (1nappal azelőtt nevezték ki az utódját, mielőtt lemondott volna, mert kisfiával zsarolta Péter Gábor)
1.3. 1947aug31, kékcédula
1.4. 1947nov20, Függetlenségi Párt feloszlatása
1.5. 1948 jún12, MDP
1.6. 1949máj15, előrehozott válk
1.6.1. csak 1 lista van (ellenszavazni lehet, csak nincs mire)
1.6.2. ÁVO megfigyelte, ki és mire szavazott
1.6.3. à Népfront 96%
1.6.4. à Parl szimbolikussá válik
2. az MDP és a korszak jellegzetességei
2.1. párttagkönyve ekkor 900.000 főnek van. Marxizmus-leninizmus-sztálinizmus osztályharc-élesedés korában a proletariátus + dolgozó parság + haladó értelmiség pártja. Cél a jövőbeni komm tökélyének elérése. Addig proletárdiktatúra van.
2.1.1. proletárokon belüli párton belüli vezetőségen belüli vezető klikken belüli Rákosi (Sztálin nyomán) diktatúrája
2.1.2. 1pártrenc (PffZ FüggségiPártja mext, szocdemek „benyelődtek”, a többiek a Népfrontban eltűntek – formailag nem oszlatták fel, nem tiltották be őket à 89ben nem kellett újraalapítani)
2.2. demokratikus centralizmus”: alulról építkező párt, de a vezk döntéseit kötelező végreh.
2.3. pártállam
2.4. Alkotmány
2.4.1. parl a legfontosabb döntéshozó szerv, évi 2x ülésezik..
2.4.2. MKP KV (minisztériumi-szerű osztályokkal) > MDP PB (megyénként-járásonként-községenként) > MDP titkárság.
2.4.2.1. minden munkahelyen (egyetemeken) 1párt-alapszerv volt. Intézmények irányítói ált: igazgató, szaxervi titkár, DISZ/KISZ-titkár, párttitkár.
2.4.3. a „dolgozó nép ellenségé”nek nincs még választójoga sem (= nem szavazhatnak igennel a Népfrontra_)
2.4.4. 1972-es alk: Mo szocialista állam.
2.5. a terror tartatja be a szabályokat és tartja fenn az államot
2.5.1. kitelepítés
2.5.2. internálás (bírói ítélet nélküli fogvatartás, munkavégzésre)
2.5.3. koncperek („minél abszurdabb, annál jobb – annál cinkosabbá teszi a hallgatóságot”/Sz.K./)
2.5.4. kulákperek (a fő termelők azért veszélyesek, mert autonómok – visszavonulhatnak a birtokukra, a családjukhoz, az egzisztenciájuk nem Rákositól függ)
2.5.5. éberség! (minden történésért mi vagyunk a felelősek à figyeljen mindenki, hol az ellenség)
2.5.6. egzisztenciális terror (minden államosított à minden függ a párttól)
2.5.7. Államrendőrség Rendészeti Osztálya, Államrendőrség Államvédelmi Osztálya, Államrendőrség Államvédelmi Hatósága, + 1 Vörös Hadsereg
2.5.8. à az ellenség megsemmisítése. 1945-
2.5.8.1. 56ig 485 poli okú kivégzés. 71.000 elítélés. ~200.000 „közellátás elleni bűncselekmény”. 55.000 internált. 20.000 kitelept. 80.000 B-listás (ß a védelemért túlbuzgónak kell lenni). 400.000 par ellen folyt eljárás.
2.5.8.2. 53ban letartóztatták PéterGábort, Farkas Mihályt is.
2.6. szovjet minta
2.6.1. sztahanov, kulikov, munkaverseny
2.6.2. azonosulási kényszer (nem lehet kilépni, aki nem velünk-ellenünk à aki ellenünk, azt meg kell semmisíteni..)
2.6.3. Szabad Nép – félóra (fél hattól), közös étkezés és torna, 3.vhra készülés (Munkára-Harcra Kész Mozgalom), szeminárium (M-L esti egyetem) a szokásos munkásnapirendi pontok
2.6.4. Ratkó-korszak (a 700e hiányzó ember pótlására)
2.6.5. tömeg-effektus mindenhol
2.6.6. hier, felettestől félelem, beosztott felé vezérség mutatása. minden kreatív kezdeményezés kockázatos.
2.6.7. Sztálin 1949ben 70éves à MTA-tag (nyelvész), BP-díszpolg, troli
2.6.8. Rákosi 1952ben 60éves à kiállítás, antológia, operaházi díszelőadás
2.6.9. a hiány „veszélyes mértéket öltött” à 1952, jegyrenc, fejadag, sorbanállás.
2.7. Rákosi-kor: félelem ÉS szamárlétrán felkapaszkodási lehetőség kora.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében